علی مشایخی
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان آذربایجان شرقی
• شماره مستقیم 
04132898936
04132862171 
• دورنگـار 
04132898940


صلاح خان احمدزاده
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان آذربایجان غربی
• شماره مستقیم 
04432233999 
• دورنگـار 
04432232208


رحیم یونسی حمزه خانلو
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان اردبیل
• شماره مستقیم 
04533743606
• دورنگـار 
04533743605


آرش اخوان طبسی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان اصفهان
• شماره مستقیم 
1- 03136693150
• دورنگـار 
03136693152


بهزاد غفاری بنام
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان البرز
• شماره مستقیم 
02632539696
• دورنگـار 
02632519611


حامد سلیمانی
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان ایلام
• شماره مستقیم 
08432223145
08432223144
• دورنگـار 
08432222620


عبدالمجید دراهکی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان بوشهر
• شماره مستقیم 
07733335865
• دورنگـار 
07733320864


جواد روانبخش
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان تهران
• شماره مستقیم 
02177512030
02177639213
• دورنگـار 
02177601013


علیرضا کریم زاده
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان چهارمحال و بختیاری
• شماره مستقیم
03832229340
• دورنگـار 
03832228950


افشین رحیمی گل خندان
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان خراسان رضوی
• شماره مستقیم 
05137286020
• دورنگـار 
05137286021


مهدی رحمدل
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان خراسان شمالی
• شماره مستقیم 
05832235840
• دورنگـار 
05832245835


حسن کامرانی فر
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان خراسان جنوبی
• شماره مستقیم
05632213520
• دورنگـار 
05632213521


جلیل بیت مشعلی
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان خوزستان
• شماره مستقیم 
06132270100
• دورنگـار 
06132275583


محمدرضا انصاری
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان زنجان
• شماره مستقیم 
02433771802
02433036202
02433036203
• دورنگـار 
02433772908


سيد حسين شاهچراغ
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان سمنان
• شماره مستقیم 
02333460064
• دورنگـار 
02333461419


جلیل شهریاری
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان سیستان و بلوچستان
• شماره مستقیم 
05433294400
05433294401
• دورنگـار 
 05433294843


رهام کیائی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان فارس
• شماره مستقیم 
07137385134
• دورنگـار 
07137387679


سید محمود عرب
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان قزوین
• شماره مستقیم 
02833335010
• دورنگـار 
02833341005


محمود تقی پور
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان قم
• شماره مستقیم 
02537201350
02537201351
• دورنگـار 
02537201351


فردین وکیلی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان کردستان
• شماره مستقیم 
08733771040
• دورنگـار 
08733771039


محمدرضا جهانگیری
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
استان کرمان
• شماره مستقیم 
03432110520
• دورنگـار 
03432110521


یاور محمدی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
استان كرمانشاه
• شماره مستقیم 
08338362424
08338363939
• دورنگـار 
08338359051


سید نوراله هدایت
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان کهگیلویه و بویراحمد
• شماره مستقیم 
07433344652
• دورنگـار 
07433344653


کاظم پورنصیری
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
استان گیلان
• شماره مستقیم 
01333721545
• دورنگـار 
01333721546
حمزه کرایلو
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان گلستان
• شماره مستقیم 
01732240662
• دورنگـار 
01732223466


حشمت اله معتمدی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
استان لرستان
•شماره مستقیم 
06633215030
• دورنگـار 
06633215031
06633207752


سید حسین درویشی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان مازندران
• شماره مستقیم 
01133256490
01133240901
• دورنگـار 
01133240562


حمیدرضا رستمی
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان مرکزی
• شماره مستقیم 
08632269093
• دورنگـار 
08632269010


رضا علیزاده
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان هرمزگان
• شماره مستقیم 
07633668699
• دورنگـار 
07633671521


وهب مختاران
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان همدان
• شماره مستقیم 
08134229850
08134229849
• دورنگـار 
08134232372


مجید حق جو
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان یزد
• شماره مستقیم 
03538251340
• دورنگـار 
03538251342