" سال 1398 ؛ رونق تولید "                                      

صفحه اصلي|پست الكترونيكي|منشور اخلاقي سازمان|English|حفظ حریم شخصی|توافق سطح خدمات
جستجوي پيشرفتهجستجو در وب
? اخبار > واقیعتی درباره مخزن لوله کشی هوای فشرده (PCP)


نسخه چاپي  ارسال به دوست


واقیعتی درباره مخزن لوله کشی هوای فشرده (PCP)

1-PCP چیست؟ PCP یامخزن لوله کشی هوای فشرده انتقال محموله به وسیله حرکت مخازن لوله کشی (وسیله نقلیه چرخدار) است. برای حرکت وراندن مخازن ازهوا یاگاز دیگری درون لوله هااستفاده می شود. PCP مانند سیستم لوله پنیوماتیک است که دربانک های سیار برای انتقال پول وسندبین مشتری وپیشخوان بانک بکارمی رود به جزاین PCP برای انتقال درمسافت های طولانی تر بالوله هاومخازن چرخدار مطرح بوده است. 2-چرامخازن درPCP چرخ دارهستند ؟ زیراحلقه چرخ هادارای اصطکاک بسیارکم هستند وآنهارا قادرمی سازد که ازکپسول های بزرگ برای انتقال بارهای سنگین استفاده کنند. 3- اندازه وطول سرعت PCP : اندازه وطول سرعت PCP به نوع کاربرد وابسته است. آنها می توانند کوچکتراز یک فوت درقطر ونیم مایل طول برای حمل ونقل نامه یااجزاءماشین بین 2ساختمان باشد یا بزرگتراز6فوت درقطر و100مایل طول برای حمل ونقل محموله بین شهری باشد. 4-آیااستفاده ازPCP موفقیت آمیز بوده است؟ بله برای 50سال درشروع این قرن در5شهر آمریکا (بوستن –شیکاگو –نیویورک –فیلدلفیا واس تی لوییس) ازPCP برای حمل ونقل نامه وبسته های پستی بین دفاتر اصلی شهرها وسایر شعبات ادارات ایالات متحده استفاده شده است . این سیستم برای حدود 50سال موفقیت آمیزبود تااینکه لوله هاوتجهیزات فرسوده شدوآن ها مجبور بودند دست از کار بکشند. آنها کاجابجایی راتوسط کامیونهای مجهزبه تکنولوژی جدید روز انجام دادند. عمده شهرهای اروپا مانند لندن وپاریس درسطح گسترده ای ازسیستم های PCP برای پست وتلگراف استفاده کردند وهنوز هم درحال استفاده می باشند. 5-چگونه می توانیم سیستم های مدرن PCP راباسیستم های قدیمی یاسیستم انتقال لوله مقایسه کنیم ؟ سیستم های جدید PCP بهتر ومطلوب تر هستند زیرا آنها برپایه فن آوری مدرن لوله کشی وتکنولوژی برترمانند فیبرنوری وکنترل اتوماتیک توسط کامپیوتر ایجاد شده اند. 1-PCP چیست؟ PCP یامخزن لوله کشی هوای فشرده انتقال محموله به وسیله حرکت مخازن لوله کشی (وسیله نقلیه چرخدار) است. برای حرکت وراندن مخازن ازهوا یاگاز دیگری درون لوله هااستفاده می شود. PCP مانند سیستم لوله پنیوماتیک است که دربانک های سیار برای انتقال پول وسندبین مشتری وپیشخوان بانک بکارمی رود به جزاین PCP برای انتقال درمسافت های طولانی تر بالوله هاومخازن چرخدار مطرح بوده است. 2-چرامخازن درPCP چرخ دارهستند ؟ زیراحلقه چرخ هادارای اصطکاک بسیارکم هستند وآنهارا قادرمی سازد که ازکپسول های بزرگ برای انتقال بارهای سنگین استفاده کنند. 3- اندازه وطول سرعت PCP : اندازه وطول سرعت PCP به نوع کاربرد وابسته است. آنها می توانند کوچکتراز یک فوت درقطر ونیم مایل طول برای حمل ونقل نامه یااجزاءماشین بین 2ساختمان باشد یا بزرگتراز6فوت درقطر و100مایل طول برای حمل ونقل محموله بین شهری باشد. 4-آیااستفاده ازPCP موفقیت آمیز بوده است؟ بله برای 50سال درشروع این قرن در5شهر آمریکا (بوستن –شیکاگو –نیویورک –فیلدلفیا واس تی لوییس) ازPCP برای حمل ونقل نامه وبسته های پستی بین دفاتر اصلی شهرها وسایر شعبات ادارات ایالات متحده استفاده شده است . این سیستم برای حدود 50سال موفقیت آمیزبود تااینکه لوله هاوتجهیزات فرسوده شدوآن ها مجبور بودند دست از کار بکشند. آنها کاجابجایی راتوسط کامیونهای مجهزبه تکنولوژی جدید روز انجام دادند. عمده شهرهای اروپا مانند لندن وپاریس درسطح گسترده ای ازسیستم های PCP برای پست وتلگراف استفاده کردند وهنوز هم درحال استفاده می باشند. 5-چگونه می توانیم سیستم های مدرن PCP راباسیستم های قدیمی یاسیستم انتقال لوله مقایسه کنیم ؟ سیستم های جدید PCP بهتر ومطلوب تر هستند زیرا آنها برپایه فن آوری مدرن لوله کشی وتکنولوژی برترمانند فیبرنوری وکنترل اتوماتیک توسط کامپیوتر ایجاد شده اند. 6-آیا آمریکا جزءپیشروان صنعت PCP است؟ امروزه ژاپن درجهان پیشروترین کشور درزمینه صنعتPCP می باشد که درزمینه گسترش واستفاده ازسیستم های PCP موفقیت زیادی داشته است .به عنوان مثال درشهرکوزو ژاپن شرکت سومیتومو از1متر (3.28 FT) PCP برای حمل ونقل سنگ آهک ازمعدن به کارخانه مخصوص سیمان استفاده می کند. طول 2مایلی این خط لوله زیرزمینی درزیر خاک قراردارد که خط آهن ازروی آنم عبور می کند. استفاده ازاین سیستم تاسال 1983 بسیار موفقیت آمیز بود. شرکت صنعتی آهن سومیتومو (ltd) بطورمعمول درحال بازاریابی برای سیستم های جدید PCP درژاپن وسایر نقاط جهان است. 7-دانشگاه میسوری کلمبیا درزمینه PCP چه فعالیت هایی انجام داده است؟ دانشگاه میسوری کلمبیا دارنده تنها مرکز تحقیق درباره کپسول خط لوله های هوای فشرده (CPRC) دردنیا می باشد. مرکز پژوهش وتحقیق درباره PCP برروی بهبود قابلیت وتوانایی وکاهش هزینه PCP برای انتقال محموله متمرکز شده است. سیستم های PCP برروی اصلاح توسط استففاده از سیستم های نیروی محرکه الکترومغناطیس یا موتورهای القایی (LIM) فعالیت دارد. انظارمی رود که موتورهای القایی بتوانند پیشرففت بسیارزیادی درجهت ارتقای سیستم های PCP وکاهش هزینه های انتقال محموله به وسیله PCP درپی داشته باشند. 8-چه مزیت استففاده ازسیستم های PCP برای انتقال محموله وجوددارد ؟ استفاده از PCP باعث کاهش اعتماد به انتقال محموله توسط کامیون هاشده است .دراین سیستم استفاده کمتر ازکامیون دربزرگراه ها وخیابان ها باعث کاهش تراکم تراففیک وتصادففات وآلودگی صوتی وهوا می شود. چراکه درسیستم PCP ازلوله های انتقال هوای ففشرده زیرزمینی توسط الکتریسیته استفاده می شود ودرنتیجه موجب تراکم بزرگراها نمی شود وبسیار ایمن است وآلودگی هم ندارد. به علاوه استفاده ازPCP قابل اعتماد تراز کامیون هادرمصرف کم انرژی وجلوگیری ازآلودگی هوا –جلوگیری ازسرقت وجلوگیری ازاعتصاب وغیره می باشد. این سیستم هم چنین محموله هارا سریع تر ازکامیون به مقصد می رساند .PCP می تواند برای انتقال صدها محموله که معمولا توسط چندین کامیون به مقصد حمل می شود مورد استفاده قرارگیرد مانند بسته های پستی دانه های سبزیجات بسته بندی های دیگر –بطری شیر –جعبه وقوطی وغیره بنابراین PCP درآینده برای محموله های درون شهری ودرابعاد بزرگتر برای ملل جهان کارآی داشته باشد. 9- آیاادارات دولتی درک عمومی از پتانسیل PCP ودیگر تکنولوژی های کپسول لوله کشی هوای فشرده رادارند؟ گاهی اوقات خیر وحتی حمل ونقل ایالات متحده(DOT) اطلاع چندانی درباره PCP ندارند.حتی DOT که ماموریت داشته است تابیشترین مطالعه رادرباره ارزیابی همه نفاط دارای پتانسیل PCP انجام دهد چیز زیادی رابصورت علنی دراختیار قرارنداده است و حمایت آشکاری رااز تحقیقات درزمینه PCP یاهرتکنولوژی لوله هوای فشرده ای رانکرده است .ودرنتیجه سالهاست که این بی اطلاعی موجب ازدست رفتن کارهاوتحقیقات انجام شده درخصوص PCP شده است. 10-آیا نشانه هاوتشویق هایی جهت یهتر شدن ورشد برای PCP وجود دارد؟ درسال 1996 جامعه مهندسین غیرنظامی آمریکا همایشی درباره تحقیق درخصوص خطوط لوله کشی هوای فشرده مورد نیاز درشهرهای لیسبورگ وویرجینیا برگزار کرد . یکی ازنیازهای شنایایی شده این منطقه انتقال محموله توسط ذخطوط لوله کشی هوای فشرده وعمدتا pcp ودیگر کپسول های خطوط لوله کشی بود که درهمایش پیشرفت وتوسعه دراین ایالات مطرح گردید. درسال 1997 انجمن مهندسان انگلیس تصویر ذهنی تحت عنوان رویای 2020 منتشرکردند. دراین گزارش شدیدا به استفاده از خطوط لوله pcp مخصوص جهت حل مشکلات حمل ونقل انگلستان توصیه شده است . درسال 1992 انجمن دانش وعلوم ملی زیر نظر رییس جمهور آمریکا کزارشی درخصوص دانش حمل ونقل وتکنولوژی واستراتژی آن صادرگردید . این برای اولین باردرتاریخ بود که بحث کپسول خط لوله هوای فشرده درسطح بالای حکومتی مطرح گردید واز آن به عنوان ابزاری برای بهبود انتقال محموله های ملت ها وجوامع یاد شده است . این اعتقاد وجودداردکه با تشویق ها پیشرفت های جدیدی صورت گرفت وآغازی درتحقیق درزمینه کپسول های خط لوله امی باشد وازسوی NSF حمایت هایی صورت پذیرفت وبرخی دیگر ازآژانس ها بصورت همگانی با آگاهی از آن علاقه مند خواهند شد که درزمینه PCP-DOT قدم های نهایی رادرآینده بردارند. مترجم: حمیدرضارستمی مربی رشته هیدرولیک وپنیوماتیک
تاریخ درج خبر : شنبه ٨ ارديبهشت ١٣٨٦ | ساعت درج خبر : | تعداد نمایش خبر : 3704

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

صفحه اصلي|بروشور|پست الكترونيكي|تربيت مربي|منشور اخلاقي سازمان|English
بازديدکنندگان اين صفحه:142013|بازديدکنندگان امروز:21743|کل بازديدکنندگان:109947502|بازديدکنندگان آنلاين:38|زمان بارگزاري صفحه:0.3780ثانيه