.


علی اوسط هاشمی- معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


.


حسین فیروزی - معاون توسعه مديريت و منابع


علیرضا حاتم زاده - معاون آموزش


ناهید مسلمی - معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت


رضا نصری - مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل


رضا باجولوند - رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای


عزت اله پوریان - مدیر روابط عمومی


رحمت اله مهنی - مدیرکل دفتر مرکزی حراست


عزت اله اردشیری - مديرکل دفتر مدیریت عملکرد


ناصر دليري - ذی حساب و مديركل امور مالي


آرش بهرامي - مديرکل دفتر توسعه فنآوري هاي نوین آموزشي


علیرضا طاهرپور شلمانی - مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی


بهرام صحبتی - سرپرست گزینش


داود ناصری امید- سرپرست اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی


حسن كشاورز جوبنه - مديركل دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای


حبیب عرفان منش - مدیرکل دفتر راهبري اجراي آموزش


علی فروزش - مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و نوسازی


اصغر فیضی - مدیرکل دفتر پژوهش،طرح و برنامه ريزي


مهدی دارایی - مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت


يعقوب نماينده - مدیر کل دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی


سيد مهدي باقري - سرپرست حوزه عمرانی


نصراله حسینی راد - سرپرست حوزه حقوقی


.