گزارش تصویری سفرهای استانی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سال 1398